ועדת רכש ובלאי

ועדת רכש ובלאי

יו"ר הועדה:עו"ד שגיא חן
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

  • קרני מאיר- נציג רכש
  • ביטון בועז-נציג גזברות
  • שפיר טלי-נציגת יועמ"ש