ועדת מכרזים

ועדת מכרזים

יו"ר הועדה:רון כץ
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

  • יו"ר רון כץ, עו"ד 
  • אדי קואז
  • ישראל פרידמן
  • צלאח משה
  • גולדמן סרחיו
  • ישראלוב לוין עידית
  • ענת זנזורי
  • צדוק בן משה 
  • חנוך מלביצקי, עו"ד
  • משה משה