ועדת מכרזים

ועדת מכרזים

יו"ר הועדה:כץ רון
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

  • צלאח משה-מ"מ
  • גולדמן סרחיו-חבר מועצה
  • מיליבצקי חנוך-חבר מועצה
  • קואז אדי-חבר מועצה
  • ברוכי אליהו-חבר מועצה
  • ישראלוב לוין עידית-חברת מועצה
  • זנזורי ענת-חברת מועצה
  • בן משה צדוק-חבר מועצה