ועדה לאיכות הסביבה

ועדה לאיכות הסביבה

יו"ר הועדה:זנזורי ענת
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

  • סופר אביהו-חבר מועצה
  • קפלן ניבה-חברת מועצה
  • ישראל איציק-חבר מועצה
  • שטיין אהוד-עובד בכיר
  • שמש עידן-נציג ציבור
  • אבואב עידן-נציג ציבור