ועדת משנה לתכנון ולבניה

ועדת משנה לתכנון ולבניה

יו"ר הועדה:גינת אליהו
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

 • גרינברג רמי - ראש העיר
 • ירקוני שולי - מנהלת הועדות
 • בן משה צדוק - חבר מועצה
 • כץ רון - חבר מועצה
 • מילביצקי חנוך - חבר מועצה
 • קפלן ניבה - חברת מועצה
 • קואז אדי - חבר מועצה
 • בן נאים גילה - חברת מועצה
 • דהן רפי - חבר מועצה
 • בורשבסקי גנאדי - חבר מועצה
 • פרידמן ישראל - חבר מועצה
 • צלאח משה - מ"מ
 • זנזורי ענת - מ"מ
 • דוידאי אורנה - מ"מ
 • סופר אביהו - מ"מ
 • גולצמן סרחיו - מ"מ
 • שוקר אשר - מ"מ
 • פן רועי - מ"מ
 • אהד אורי - מ"מ
 • ישראלוב לוין עידית - מ"מ
 • ברגמן שמעון אליהו - מ"מ
 • משה משה - מ"מ