ועדת משנה לתכנון ולבניה

ועדת משנה לתכנון ולבניה

יו"ר הועדה:בוסו אוריאל
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

 • גרינברג רמי-ראש העיר
 • בן משה צדוק-חבר מועצה
 • כץ רון-חבר מועצה
 • מיליביצקי חנוך-חבר מועצה
 • גינת אליהו-חבר מועצה
 • קואז אדי-חבר מועצה
 • בן נאים גילה-חברת מועצה
 • שונשיין איתי-חבר מועצה
 • בורשבסקי גנאדי-חבר מועצה
 • ברוכי אליהו-חבר מועצה
 • צלאח משה-מ"מ
 • זנזורי ענת-מ"מ
 • דוידאי אורנה-מ"מ
 • סופר אביהו-מ"מ
 • גולצמן סרחיו-מ"מ
 • שוקר אשר-מ"מ
 • פן רועי-מ"מ
 • אוהד אורי-מ"מ
 • ישראלוב לוין עידית-מ"מ
 • פרידמן ישראל-מ"מ
 • משה משה-מ"מ