ועדת שמות והנצחה

ועדת שמות והנצחה

יו"ר הועדה:שוקר אשר
ועדת חובה:לא

חברי ועדה

  • גרינברג רמי-חבר מועצה
  • פרידמן ישראל-חבר מועצה
  • רוזן אברהם-נציג ציבור
  • עידן רינה-נציגת ציבור
  • צומעי מזל-נציג משפחות
  • שטרית אורלי-נציג משפחות
  • חג'בי אריה-נציג משפחות
  • יירד איסי (יששכר) - נציג משפחות