ועדת שימור אתרים

ועדת שימור אתרים

יו"ר הועדה:בוסו אוריאל
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

  • ​​​​גרינברג רמי-רה"ע
  • גולדמן סרחיו-חבר מועצה
  • שונשיין איתי-חבר מועצה
  • כהן מוניקה-יועץ
  • מטליס חיים-יועץ
  • קוטלר שלום-יועץ