ועדת בטחון

ועדת בטחון

יו"ר הועדה:בוסו אוריאל
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

  • ברשבסקי גנאדי-חבר מועצה
  • סנדלון יריב-חבר
  • פרנקו פז-חבר