ועדת יקיר העיר

ועדת יקיר העיר

יו"ר הועדה:גרינברג רמי - ראש העיר
ועדת חובה:לא

חברי ועדה

  • ​דיעי איציק-חבר מועצה
  • דוידאי אורנה-חברת מועצה
  • סופר אביהו-חבר מועצה
  • ישראלוב לוין עידית-חברת מועצה
  • רוזן אברהם-נציג ציבור
  • גרנות הלל-נציג ציבור
  • חזון שמואל-נציג ציבור
  • שמחי דוד-נציג ציבור