ועדת ערר לארנונה

ועדת ערר לארנונה

יו"ר הועדה:אלנתן תומר, עו"ד
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

  • גל שרה
  • אבו שי
  • תמי גונן