ועדת שילוט

ועדת שילוט

יו"ר הועדה:סופרנוב יגאל
ועדת חובה:לא

חברי ועדה

  • גמליאל נועם-נציג יועמ"ש
  • יפי שגיא-נציגת מהנדסת העיר
  • הלפגוט ירון-אגף פיקוח על הבנייה
  • איציק שרעבי-אגף רישוי עסקים
  • חיים כהן צדק-אגף רישוי עסקים​