ועדת הנהלה

ועדת הנהלה

יו"ר הועדה:גרינברג רמי - ראש העיר
ועדת חובה:לא

חברי ועדה

  • בן משה צדוק-חבר​ מועצה
  • בוסו אריאל-חבר מועצה
  • כץ רון-חבר מועצה
  • דיעי איציק-חבר מועצה
  • אליהו גינת-חבר מועצה