ועדת כספים

ועדת כספים

יו"ר הועדה:גרינברג רמי - ראש העיר
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

  • גינת אליהו-מ"מ יו"ר
  • דהן רפי-חבר מועצה
  • קפלן ניבה-חברת מועצה
  • ישראל איציק-חבר מועצה
  • פרידמן ישראל-מ"מ חבר 
  • כץ רון-מ"מ חבר
  • בן משה צדוק-מ"מ חבר
  • קואז אדי-מ"מ חבר