ועדת תמיכות

ועדת תמיכות

יו"ר הועדה:בניטה יניב - מנכ"ל
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

  • גרינבאום שרית-יועצת משפטית
  • גולדשטיין חני-גזברית​