ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים

ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים

יו"ר הועדה:בוסו אוריאל
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

  • שוקר אשר-חבר מועצה
  • ברשבסקי גנאדי-חבר מועצה
  • עפארי גיא-מנהל אגף שירותים חברתיים
  • הופנברג רמי-מנהל מינהל החינוך
  • כהן טל-נציג ציבור
  • רקנטי אסתי-נציג ציבור
  • ויינשטיין איריס רד - מנהלת ביה"ס
  • אלון אסף-נציג הרשות למלחמה בסמים (ו/או נציג מטעמו)​