ועדת תרומות

ועדת תרומות

יו"ר הועדה:בניטה יניב - מנכ"ל
ועדת חובה:לא

חברי ועדה

חברי הוועדה:
גרינבאום שרית - יועצת משפטית
חני גולדשטיין - גזברית