ועדת משנה לתכנון ובניה

ועדת משנה לתכנון ובניה

יו"ר הועדה:בוסו אוריאל
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

 • שונשיין איתי-חבר מועצה
 • בורשבסקי גנאדי- חבר מועצה
 • ברוכי אליהו-חבר מועצה
 • משה משה-חבר מועצה
 • חנוך מילביצקי-חבר מועצה
 • בני זהבי-חבר מועצה
 • אדי קואז-חבר מועצה
מ"מ חברים: 
 • גינת אליהו
 • כץ רון
 • דוידאי אורנה
 • פרידמן ישראל
 • בן משה צדוק
 • סויסה דני
 • רמי גרינברג
 • ​אביהו סופר