ועדת בטיחות בדרכים

ועדת בטיחות בדרכים

יו"ר הועדה:גרינברג רמי-ראש העיר
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

 • גולדמן סרחיו-חבר מועצה
 • שונשיין איתי-חבר מועצה
 • אשל יואב-חבר
 • ויניצקי זאייט ויויאנה-חבר
 • קמחי דוד-חבר
 • נבות אנה-חבר
 • ארדיטי הדר-חבר
 • יואלמן יוסי-חבר
 • עמרם טובה-חבר
 • ארליך חוה-מהנדסת העיר
 • הופנברג רמי-סמנכ"ל מנהל החינוך