ועדה לענייני ביקורת

ועדה לענייני ביקורת

יו"ר הועדה:אורי אוהד
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

  • גולדמן סרחיו-חבר מועצה
  • קפלן ניבה-חברת מועצה