הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

ועדות עירייה

​​עיריית פתח-תקוה פועלת בשקיפות עירונית בהתאם לחוק חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, שנכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו  של החוק להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות, מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידי הרשות.  מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב ראוי שיהיה נגיש לתושב.

רשימת ועדות

* לנוחיותך, לחיצה על הועדה תציג את רשימת החברים ומידע נוסף.

  
  
  
ועדת מל"ח הכנת המשק לשעת חירוםכןגרינברג רמי - ראש העיר
ועדת שמות והנצחה לאשוקר אשר
ועדת בטחוןכןבוסו אוריאל
ועדת שימור אתרים כןבוסו אוריאל
ועדת כספיםכןגרינברג רמי - ראש העיר
ועדה למיגור האלימות כןבוסו אוריאל
ועדת בטיחות בדרכיםכןגרינברג רמי-ראש העיר
ועדה לקידום מעמד הילד כןדהן רפי-חבר מועצה
ועדת חינוך כןגרינברג רמי
ועדה לענייני ביקורת כןאורי אוהד
ועדת הנחותכןשוקר אשר
ועדת הקצאות כןמנכ"ל העירייה - יניב בניטה, רו"ח
ועדת רכש ובלאיכןעו"ד שגיא חן
ועדת מכרזים כןרון כץ
ועדה לאיכות הסביבה כןזנזורי ענת
ועדת תנועה לאגולדמן סרחיו
ועדת משנה לתכנון ולבניהכןגינת אליהו
ועדת קליטהכןגרינברג רמי - ראש העיר
ועדת יקיר העירלאגרינברג רמי - ראש העיר
איגוד ערים לתברואהלאמשה צלאח
ועדת שפד"ןלא
ועדת ערר לארנונהכןאלנתן תומר, עו"ד
ועדת תנועה מרכזיתלאגולדמן סרחיו
ועדת שילוטלאסופרנוב יגאל
ועדת הנהלהלאגרינברג רמי - ראש העיר
ועדת היגוי למחשוב ואבטחת מידעלאבניטה יניב - מנכ"ל
ועדת תמיכותכןבניטה יניב - מנכ"ל
ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכניםכןבוסו אוריאל
ועדת תרומותלאבניטה יניב - מנכ"ל


ועדות עירייה