הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

ועדות עירייה

​​עיריית פתח-תקוה פועלת בשקיפות עירונית בהתאם לחוק חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, שנכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו  של החוק להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות, מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידי הרשות.  מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב ראוי שיהיה נגיש לתושב.

רשימת ועדות

* לנוחיותך, לחיצה על הועדה תציג את רשימת החברים ומידע נוסף.

  
  
  
ועדת מל"ח הכנת המשק לשעת חירוםכןגרינברג רמי
ועדת שמות והנצחה לאשוקר אשר
ועדת בטחוןכןבוסו אוריאל
ועדת שימור אתרים כןבוסו אוריאל
ועדת כספיםכןגרינברג רמי
ועדת משנה של הועדה המקומית לתכנון ובניהכןבוסו אוריאל
ועדה למיגור האלימות כןבוסו אוריאל
ועדת בטיחות בדרכיםכןגרינברג רמי
ועדה לקידום מעמד הילד כןדהן רפי
ועדת חינוך כןגרינברג רמי
ועדה לענייני ביקורת כןאורי אוהד
ועדת הנחותכןשוקר אשר
ועדת הקצאות כןמנכ"ל העירייה
ועדת נזיקין כןעו"ד רון כץ
ועדת רכש ובלאיכןעו"ד שגיא חן
ועדת מכרזים כןכץ רון
ועדה לאיכות הסביבה כןזנזורי ענת
ועדת תנועה מקומיתלאגולדמן סרחיו
ועדת משנה לתכנון ולבניהכןבוסו אוריאל
ועדת קליטהחדשכןגרינברג רמי
ועדת יקיר העירחדשלאגרינברג רמי
איגוד ערים לתברואהחדשלאמשה צלאח
ועדת שפד"ןחדשלא
ועדת ערר לארנונהחדשכןאלנתן עו"ד תומר
ועדת תנועה מרכזיתחדשלאגולדמן סרחיו-יו"ר ועדות תנועה
ועדת שילוטחדשלאספרונוס יגאל-יו"ר
ועדת הנהלהחדשלאגרינברג רמי
ועדת היגוי למחשוב ואבטחת מידעחדשלאבניטה יניב
ועדת תמיכותחדשכןבניטה יניב
ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכניםחדשכןבוסו אוריאל


ועדות עירייה