הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

ועדות עירייה

​​עיריית פתח-תקוה פועלת בשקיפות עירונית בהתאם לחוק חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, שנכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו  של החוק להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות, מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידי הרשות.  מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב ראוי שיהיה נגיש לתושב.

רשימת ועדות

* לנוחיותך, לחיצה על הועדה תציג את רשימת החברים ומידע נוסף.

  
  
  
ועדת מל"ח פס"חכןמר ברוורמן איציק
ועדת שמות והנצחה לאשוקר אשר
ועדת בטחוןכןבוסו אוריאל
ועדת שימור אתרים לאויזנר אודי (יו"ר)
ועדת כספיםכןברוורמן איציק
ועדת תרבות (רפרטואר) של היכל התרבות לאשמעוני יהודית (יו"ר)
ועדת משנה של הועדה המקומית לתכנון ובניהכןבוסו אוריאל
ועדת בריאות לאברוורמן איציק
ועדה למיגור האלימות כןדיעי איציק
בטיחות בדרכיםכןדיעי איציק
ועדה לקידום מעמד הילד כןישראל איציק
ועדת חינוך כןשונשיין איתי
ועדת ביקורת כןחנוך מילביצקי
ועדת הנחותכןשוקר אשר
ועדת הקצאות כןמנכ"ל העירייה
ועדת נזיקין כןעו"ד רון כץ
ועדת רכש כןעו"ד שגיא חן
ועדת מכרזים כןבלושטיין אבי
ועדה לאיכות הסביבה כןדוידאי אורנה (יו"ר)
ועדת תחבורה ותנועהכןדיעי איציק
ועדת המשנה לתנועה כןפרידמן ישראל


ועדות עירייה