הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

זימון לישיבת מועצה

ישיבה מס' 10 מן המניין של מועצת העיר- זימון וסדר יום-עדכון


א. הריני מתכבדת להזמינך לישיבות הבאות, שתתקיימנה באולם המועצה: 
1.ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 9 תתקיים ביום ראשון כ"ז בסיוון התשע"ט, 30/06/2019 בשעה 18:00 – בעניין אישור צו המסים לשנת הכספים 2020. 
2.ישיבת המועצה מן המניין מס' 10 תתקיים באותו יום ראשון כ"ז בסיוון התשע"ט, 30/06/2019 מיד לאחר נעילת ישיבה מס' 9, הנ"ל. 

ב. להלן סדר יום של ישיבת המועצה מן המניין מס' 10: 
1. ציון חודש הקריאה והספריות, יוני 2019:
   1. סקירה על הספריות העירוניות – מר צביקה בליץ (ראה המצ"ב - חדש).
   2. השקת הספר "שער הזהב" – רפי דהן, משנה לראש העיר.
2. שאילתה של חבר מועצת העיר מר ישראל פרידמן בנושא: אי-העברת תב"ר להכנת מוס"ח מוכשר לשנת הלימודים הקרובה, ותשובת סגן ראש העיר עו"ד רון כץ, אשר
    הוסמך להשיב ע"י ראש העיר עו"ד רמי גרינברג (ראה המצ"ב). 
3. דיון בהצעה לסדר היום של הגב' ניבה קפלן בנושא: "איסור כניסה עם אלכוהול לגנים ציבוריים" (ראה המצ"ב - חדש).
4. דיון בהצעה לסדר היום של מר צדוק בן משה בנושא: "הצללת מתקני משחקים בפארקים ובגינות הציבוריות" (ראה המצ"ב).
5. דיון בהצעה לסדר היום של עו"ד אורנה דוידאי בנושא: "מיתוג חודש הספורט והבריאות" (תיקון - ראה המצ"ב).
6. דיון בהצעה לסדר היום של עו"ד איתי שונשיין בנושא: "בקשה לשנות את שעות העבודה של פינוי אשפה" (ראה המצ"ב).
7. תמיכות: חלוקת תקציב ומקדמות (ראה המצ"ב).
8. אישור שינויי תקציב (ראה המצ"ב).
9. אישור תב"רים ושינויי תב"רים (ראה המצ"ב).
10. דיון בדוחות כספיים מבוקרים לשנת 2018 של התאגידים: חלד ומיתב, מכוח סעיף 5 לצו העיריות (הקמת תאגידים) התש"ם-1980 (ראה המצ"ב). 
11. דיון בדו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2018 מאת רו"ח איילה קדוש מכוח סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור)
    התשס"ח-2008 (ראה המצ"ב).
12.אישור תיקוני חקיקה:
    1. תיקון חוק העזר העירוני לפ"ת (העמדת רכב וחנייתו) התשנ"א-1991 לפיו רכב נטוש שאין לו רישוי בתוקף, יקבל קנס בגובה 100 ₪ (ראה המצ"ב). 
    2. אישור הכרזה על קריית מטלון כמקום חניה אזורי, והחלת ההחלטה בחוק העזר העירוני לפ"ת (העמדת רכב וחנייתו) התשנ"א-1991 (ראה המצ"ב).
13. אישור שינויים בתקן העובדים ובמבנה הארגוני: 
     1. אישור טבלאות 45, 53, 61, ו-63-66 (ראה המצ"ב).
    2. בקשה להארכת שירות מעבר לגיל 67 עבור משה שרעבי, ס.מנהל מחלקה בחינוך (ראה המצ"ב).
    3. בקשה להארכת שירות עובדי קונסרבטוריון – מעל גיל 70 עבור: ליטבינובה נטלי, עקרוני בלה, שרגא מרים, גוטלר חיים, ויטנברג אן, דלמן מיכאל, קופמן סבטלנה,
        קליין אאורה, שוורץ בטי, גורודייצקי מיכאל, רוזנבלט לריסה, רויזמן אלכס, ברונר דימיטרי, אהרונסון נחמה ומגיד סבינה (ראה המצ"ב). וכן דליה בן אסא, דורית
        אולשרו, מריה אוסטרובסקי ומוסקוביץ ברכה (ראה המצ"ב - חדש).
    4. הסמכת מפקחים לאגף פיקוח רב תכליתי: צברי אבי, גטו יונתן, ציפורי שמעון, מועלם אביחי, לוי ניר, גרמה וורקה, קובי לוי (ראה המצ"ב).
14. אישור עבודה נוספת: 
     1. מר חיים דב בריסק, ת"ז 317882215 (ראה המצ"ב). 
    2. מר ולדימיר בסוביץ, ת"ז 305954166 (ראה המצ"ב - חדש).
    3. גב' גליה דובידזון, ת"ז 306587338 (ראה המצ"ב - חדש).
15. אישור בקשות מחיקה לפי סעיף 338 לפקודת העיריות: 
     1. סה"כ 17 חייבים ע"ס 429,290.50 ₪ (ראה המצ"ב).
    2. סה"כ 18 חייבים ע"ס 1,914,732.90 ₪ (ראה המצ"ב - חדש).
16. אישור מינויים לדירקטורים ו/או לוועדות המועצה: 
     1. גב' אלי יוכית לדירקטורית במקפ"ת (במקום מר אריה ניר, מועצה 1). 
    2. מר בועז ביטון חבר כנציג גזברות בוועדת רכש ובלאי (במקום אורלי שמעוני, מועצה 2). 
    3. ועדה למיגור אלימות לפי סעיף 149יב לפקודת העיריות (חדש).
 • יו"ר - אוריאל בוסו
 • מנכ"ל - יניב בניטה
 • סמנכ"ל מינהל החינוך - רמי הופנברג
 • מנהל אגף פיקוח רב תכליתי- יוסי יואלמן
 • מנהל אגף הביטחון- יריב סנדלון
 • מנהל אגף שירותים חברתיים - גיא עפארי
 • יועץ לענייני אזרחים ותיקים בעירייה - שלום קוטלר
 • נציגי משטרה (מפקד תחנה ו/או נציג מטעמו)- ברק מרדכי 
 • חבר מועצה - אשר שוקר
 • חבר מועצ ה - גנאדי בורשבסקי
 • חברים נוספים: שלומי ערה (מרכז הוועדה), מירב חסיד, גיא אליהו, נורית טיבי, עו"ד ליאת גלנץ, גיא עפארי, אתי רביאן, לאוניד סמוליאנוב, ירון טיירי, מעיין אמודאי, מיכל אונגר, שירי מתנה, אלה איגלר, הילה שבתאי, רויטל פלד, יחיאל טובים, דלית לוי, ישי מולגן, חני לוי, מנהלת אגף על יסודי, מירב תמיר, הדר ארדיטי, נציגות מהנהלת בתי ספר, רעיה ליכטנוב, שלומי דסלי, דניאל מהרט, יו"ר הנהגת הורים עירונית,  יושב ראש מועצת התלמידים העירונית, מנכ"ל מקפ"ת, שרה פרידמן, אלישיב עמיצור, טל כהן, אסתי רקנטי, רבקה קלימובסקי, משה שקד, מתן מזור. 
     4. ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים לפי סעיף 149יא לפקודת העיריות (מרכז הוועדה – שלומי ערה), (חדש).
 • יו"ר -אוריאל בוסו
 • חבר מועצה - אשר שוקר
 • חבר מועצה - גנאדי ברשבסקי
 • מנהל אגף שירותים חברתיים - גיא עפארי
 • מנהל מינהל החינוך-  רמי הופנברג
 • נציג ציבור-טל כהן
 • נציג ציבור- אסתי רקנטי
 • מנהל ביה"ס תיכון- איריס רד ויינשטיין
 • נציג הרשות למלחמה בסמים (ו/או נציג מטעמו) - אסף אלון 
     5. ועדה לקידום מעמד הילד לפי סעיף 149ז לפקודת העיריות (חדש).
 • יו"ר -רפי דהן
 • חבר מועצה - רועי פן
 • חבר מועצה - עידית ישראלוב
 • סמנכ"ל מינהל החינוך - רמי הופנברג
 • מנהל אגף שירותים חברתיים -  גיא עפארי
 • מנהל/ת בית ספר  - אתי רחמים
 • נציג ארגון המורים העל-יסודי-מוריה פלקון
 • נציג הסתדרות המורים - תומר אשואל
 • יושב ראש מועצת התלמידים העירונית - ראובן טגניה
 • יושב ראש ועד ההורים העירוני  - אנה נבות
 • מפקד תחנת המשטרה- ברק מרדכי
 • נציג תנועות הנוער בעיר- אופיר שמש
 • נציג ארגון התנדבותי שענינו קידום עניני ילדים ונוער - רחל תישלה
 • חברים נוספים: שלומי ערה, גיים מולא, מירב תמיר, מנהל האגף לחינוך מיוחד, מנהלת האגף העל יסודי, מנהלת אגף יסודי, מנהלת אגף גני ילדים, מנהלת אגף לטיפול בפרט, הדס קופר, הילה שבתאי, מנכ"ל מקפ"ת, גיא אליהו, רעיה ליכטנוב, שרה פרידמן,  עו"ד ליאת גלנץ, טלי זאבי, אלי שטרן.
     6.  ועדת בטחון לפי סעיף 149ב לפקודת העיריות (חדש).
 • יו"ר  - אוריאל בוסו
 • אופוזיציה - גנאדי ברשבסקי
 • חברים (במינוי הוועדה) - יריב סנדלון ופז פרנקו
17. אישור הכרזה על רחובות ציבוריים: סלילה מחדש ו/או הרחבה של כביש, מדרכה או דרך משולבת, בהתאם להוראות חוק העזר לפ"ת (סלילת רחובות), התשע"א
        2011, כדלקמן וכמצורף (ראה המצ"ב - חדש).
       1. רחוב בעל שם טוב:
          גוש:6384
         חלקות: 37, 38, 39 
     2. רחוב רוטשילד:
         גוש:6376
        חלקות: 11, 12, 13 
    3. נא ידיעתך.    


זימון לישיבת מועצה