הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

זימון לישיבת מועצה


א. ישיבת ועדת מליאה של תכנון ובניה, תתקיים שתתקיים בהיכל התרבות ברח' המכבים 5 ביום רביעי י"א בניסן התשפ"א, 24 במרץ 2021,  בשעה 17:45.
על סדר היום למליאה מינוי חבר המועצה מר עמי כלפון למ"מ חברי ועדת משנה וכחבר מליאת הוועדה.
ב. הריני מתכבדת להזמינך לישיבה מס' 32 מן המניין של מועצת העיר, באותו המקום ומיד לאחר ישיבת הוועדה שלעיל ביום רביעי, י"א בניסן התשפ"א, 24 במרץ 2021, בשעה 18:00.
ג. להלן סדר יום של ישיבת המועצה מן המניין מס' 32:

שאילתות והצעות לסדר:
1. שאילתה של חבר המועצה מר איציק ישראל בנושא: "שיפוצי לשכות נבחרים ובכירי עירייה", ותשובת ראש העיר מר רמי גרינברג (ראה המצ"ב - עדכון נוסף).
2. שאילתה של חבר המועצה מר איציק ישראל בנושא: "פרסום אישי של ראש העירייה", ותשובת ראש העיר מר רמי גרינברג (ראה המצ"ב - עדכון נוסף).
3. שאילתה של חברת המועצה הגב' ענת זנזורי בנושא: "התקנת תאורת לד במרחב הציבורי ברחבי העיר פתח תקוה", ותשובת ראש העיר מר רמי גרינברג (ראה המצ"ב - עדכון נוסף).
4. שאילתה של חבר המועצה עו"ד אורי אוהד בנושא: "אלימות בפאמפטרק", ותשובת ראש העיר מר רמי גרינברג: "ריבוי האירועים החריגים בפאמפטרק בהדר המושבות מוכר ומטופל כדלקמן: במקום מוצבות מצלמות אבטחה אשר נצפות מהמשלט. בנוסף, תוגברו כמות הסיורים של השיטור וסיירת הביטחון במקום, וזאת מעבר לפעולות הנעשות על ידי משטרת ישראל (ראה המצ"ב - עדכון נוסף).
5. שאילתה של חבר המועצה עו"ד אורי אוהד בנושא: "כריתת עצים", ותשובת ראש העיר מר רמי גרינברג (ראה המצ"ב - עדכון נוסף).
6. דיון בהצעה לסדר היום של סגן ראש העיר מר צדוק בן משה בנושא: "חניה חינם בכחול לבן בערבי חג ומועדים" (ראה המצ"ב).
7. דיון בהצעה לסדר היום של סגן ראש העיר מר צדוק בן משה בנושא: "חוק עזר עירוני לפינוי מכולות בסופי שבוע וחגים" (ראה המצ"ב).
8. דיון בהצעה לסדר היום של מס' חברי מועצה בנושא: חיזוק ותגבור לימודים - מתווה יציאה ממשבר הקורונה בחינוך, וכן דיון בהצעה נגדית של סגן ראש העיר עו"ד רון כץ (ראה המצ"ב - עדכון נוסף).
9. דיון בהצעה לסדר היום של מס' חברי מועצה בנושא: "סיוע לעסקים מקומיים" וכן הצעה נגדית של ראש העיר עו"ד רמי גרינברג (ראה המצ"ב - עדכון נוסף).

תקציב:
10. אישור שינויי תקציב ורזרבות בתקציב 2020 ובתקציב 2021 (ראה המצ"ב).
תוספת שינויי תקציב 2021 המסומנת בטבלה בצהוב (ראה המצ"ב - עדכון נוסף).
11. אישור תב"רים ושינויי תב"רים (ראה המצ"ב). לגבי תב"רים קיימים בוטלה שורה 15 מהפצה קודמת וכתוצאה מכך עודכנה שורה 13. וכן, נוספה שורה 20 (ראה המצ"ב - עדכון). אישור תוספת שינויי תב"רים - שורות 21-23 (ראה המצ"ב - עדכון נוסף).
12. אישור בקשות מחיקה לפי סעיף 338 לפקו' העיריות (ראה המצ"ב):
1. סה"כ 3 חייבים ע"ס 4,508,759 ₪.
2. סה"כ 14 חייבים ע"ס  2,495,384.40 ₪.
3. סה"כ 1 חייב ע"ס  4,744.80 ₪ (ראה המצ"ב - עדכון נוסף).
13. אישור בקשות מחיקה לפי סעיף 339 (א) לפקו' העיריות:
1. סה"כ 5 חייבים ע"ס 47,804.32 ₪ (ראה המצ"ב).
2. סה"כ 5 חייבים ע"ס 24,987.92 ₪ (ראה המצ"ב - עדכון).
3. סה"כ 5 חייבים ע"ס 12,457.15 ₪  (ראה המצ"ב - עדכון נוסף).
14. אישור הסכמי פשרה:
1. סה"כ 1 הסכם פשרה ע"ס 354.00 ₪ (ראה המצ"ב - עדכון).
2. סה"כ 1 הסכם פשרה ע"ס 804.00 ₪ (ראה המצ"ב - עדכון נוסף).

תקני עובדים, מינויים ועבודה נוספת:
15. אישור שינויים בתקן העובדים ובמבנה הארגוני: 
1. טבלאות מס' 21,22,24 (ראה המצ"ב).
2. טבלאות מס' 25,26,27 (ראה המצ"ב - עדכון נוסף).
16. אישור בקשה לעבודה נוספת: 
1. גב' גליה דובידזון ת.ז. 306587338 (ראה המצ"ב - עדכון נוסף). 


זימון לישיבת מועצה