הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

זימון לישיבת מועצה

ישיבה מועצה שלא מן המניין מס' 15 וישיבת מועצה מן המניין מס' 16 א. הריני מתכבדת להזמינך ל-2 ישיבות מועצה כדלקמן: לישיבה שלא מן המניין מס' 15, וכן לישיבת מועצה מן המניין מס' 16, שתתקיים באולם המועצה ביום שלישי, 
        ג' בטבת התש"פ, 31 בדצמבר 2019, החל מהשעה 18:00 (ישיבת המועצה מן המניין תחל עם סיומה של הישיבה שלא מן המניין).
ב. להלן סדר יום של ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 15:  
1. אישור תקציב לשנת 2020 (ראה המצ"ב).
2. שונות.
ג. להלן סדר יום של ישיבת המועצה מן המניין מס' 16:

שאילתות ו/או הצעות לסדר:
1. שאילתה של חברת המועצה הגב' ענת זנזורי בנושא: מפגעי איכות אוויר (ראה המצ"ב - עדכון), ותשובת ראש העיר, עו"ד רמי גרינברג (תצורף בישיבה).
2. דיון בהצעה לסדר היום של מר צדוק בן משה בנושא: "שתילה של צמחים רב עונתיים" (ראה המצ"ב).
3. דיון בהצעה לסדר היום של מר צדוק בן משה בנושא: "הצבת מבנים למד"א, לתחנת משטרה ולכיבוי אש באותו מתחם בשטח שהוקצה בגת רימון" (ראה המצ"ב).
4. דיון בהצעה לסדר היום של חברי המועצה עו"ד אורי אהד, איציק ישראל וד"ר תמי ז'יטלני בנושא: "סכנת הנסיעה בקורקינט החשמלי ובחינה מחודשת של הפעלת 
        מיזם הקורקינטים העירוני", בנוסף הצעתו הנגדית של מר סרחיו חביאר גולצמן להסדרי סכנת הנסיעה בקורקינט (ראה המצ"ב).
5. דיון בהצעה לסדר היום של חברי המועצה עו"ד אורי אהד, איציק ישראל וד"ר תמי ז'יטלני בנושא: "העמדת היכל התרבות ע"ש דב תבורי ללא עלות לטקסי הסיום של
        שכבה י"ב בעיר", בנוסף הצעתו הנגדית של מר עו"ד רון כץ בנוגע לסבסוד טקסי סיום בבתי הספר התיכונים (ראה המצ"ב - עדכון נוסף).

תקציב:
6. אישור תמיכות: (ראה המצ"ב). תוספת תמיכות: (ראה המצ"ב - עדכון אחרון).
7. אישור שינויי תקציב (ראה המצ"ב). תוספת אישור שינויי תקציב (ראה המצ"ב - עדכון).
8. אישור תב"רים, שינויי תב"רים וסגירת תב"רים (ראה המצ"ב). תוספת שינויי תב"רים (ראה המצ"ב - עדכון נוסף).
9. אישור הסכמי פשרה:
1. סה"כ 4 הסכמי פשרה ע"ס 25,390.00 ₪ (ראה המצ"ב).
10. אישור בקשות מחיקה לפי סעיף 338 לפקודת העיריות: 
1. סה"כ 30 חייבים ע"ס 675,503.40 ₪ (ראה המצ"ב).
2. סה"כ 1 חייב ע"ס 3,564.70 ₪ (ראה המצ"ב).
3. סה"כ 97 חייבים ע"ס 311,024.20 ₪ (ראה המצ"ב).
4. סה"כ 3 חייבים ע"ס 2,282,985.90₪ (ראה המצ"ב).
5. סה"כ 2 חייבים ע"ס 15,087₪ (ראה המצ"ב).
6. סה"כ 24 חייבים ע"ס 250,903 ₪ (ראה המצ"ב - עדכון).
7. סה"כ 16 חייבים ע"ס 1,019,565 ₪ (ראה המצ"ב - עדכון נוסף).
11. אישור בקשות מחיקה לפי סעיף 339 (א) לפקודת העיריות: 
1. סה"כ 3 חייבים ע"ס 11,213.05 ₪ (ראה המצ"ב).

מקרקעין:
12. הקצאות ו/או עסקאות ועוד:
1. אישור בקשה להארכת שכירות בין החברה לפיתוח פ"ת ובין קרי אירועים בשטח האצטדיון (ראה המצ"ב).
2. אישור בקשה להתקשרות בחוזה עם מדינת ישראל ביחס למקרקעין עליהם בנויים תחנת כיבוי אש ומוקד עירוני גוש 6355 חלקה 770 בפינת הרחובות המכבים ומרדכי בן דרור (ראה במצ"ב).
3. בקשה לאישור הסכמי גישור של עיריית פ"ת עם שירותי בריאות כללית בנוגע לבתי החולים "השרון" ו"בית רבקה" (ראה המצ"ב - עדכון אחרון).

חוזים:
13. הודעה על קבלת תרומה בהתאם לסעיף 10(א) לחוזר מנכ"ל 4/2016 נוהל לאישור גיוס וקבלת תרומות לאישור גיוס וקבלה של תרומות ע"י רשויות מקומיות: תרומת
        משפחת סנדלובסקי עבור תכנית כישורי למידה ע"ש "מאור בן ציון" בבתי הספר ובגנים בעיר על סך 850,000 ₪.
14. אישור בקשה ליציאה למשא ומתן ללא מכרז ומינוי חברי ועדת משא ומתן בנושא: הפעלת מזנון באולפנת הדר גנים בהתאם לסעיף 22ח' לתקנות המכרזים, הואיל
        ועריכת מכרז חדש לא תביא לתועלת, מאחר שמכרזים 9/19 ו-19/19 בוטלו על ידי ועדת מכרזים (ראה המצ"ב - עדכון).

תקני עובדים, מינויים ועבודה נוספת:
15. אישור שינויים בתקן העובדים ובמבנה הארגוני: 
1. אישור טבלאות מס' 158, 161, 163, 166, 168, 169, 172, 173, 174 (ראה המצ"ב). בנוסף טבלאות 166 - תיקון טעות סופר, 167, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183 (ראה במצ"ב - עדכון). בנוסף, טבלה 183 - תיקון טעות סופר, ו-186 (ראה המצ"ב - עדכון נוסף).
2. אישור הסמכת פקחים עירוניים: 
1. מר אלן מלכה, ת"ז 27792886 (ראה המצ"ב).
2. מר דורון מאור, ת"ז 33496498 (ראה המצ"ב).
3. מר דימה וולקוב, ת"ז 321926701 (ראה המצ"ב - עדכון).
3. אישור הסמכת פקידי גביה בהתאם לפקודת המיסים: (ראה המצ"ב).
1. הגב' אורלי נגר, ת"ז 028776854.
2. הגב' מורן סיקלי, ת"ז 052703477.
3. מר אברהם טחן, ת"ז 301447559.
4. מר גולן סעדי, ת"ז 022299879.
4. אישור האצלת סמכויותיו של ראש העיר בנושא גביית ארנונה לפי פרק 14 לפקודת העיריות (ראה המצ"ב).
1.   רו"ח ניסים חנגל, 51092658. 
2.   הגב' אורלי נגר, ת"ז 028776854.
3.   הגב' מורן סיקלי, ת"ז 052703477.
4.   מר אברהם טחן, ת"ז 301447559.
5.   מר גולן סעדי, ת"ז 022299879.
5. אישור מועצה למינוי קרובת משפחה: הגב' נירה ראובן אחותה של חברת המועצה הגב' עידית ישראלוב זכתה במכרז לתפקיד ספרנית ב-50% משרה (עדכון אחרון).

16. אישור עבודה נוספת: 
1. מר רועי שאשא, ת"ז 031411853 (ראה המצ"ב).   
2. הגב' עדי שני, ת"ז 039806138 (ראה המצ"ב - עדכון).
3. מר אלון מלמד, ת"ז 031835648 (ראה המצ"ב - עדכון).

ועדות מועצת העיר:
17. אישור מינויים:
1. דר' יהודית רונן, חברה בוועדת בטחון (במינוי הוועדה) מכוח סעיף 149 לפקודת העיריות.


זימון לישיבת מועצה