הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

זימון לישיבת מועצה

ישיבה מס' 13 מן המניין של מועצת העיר-עדכון


א. הריני מתכבדת להזמינך לישיבה מס' 13 מן המניין של מועצת העיר, שתתקיים באולם המועצה ביום ראשון, כ"ב אלול התשע"ט, 22 בספטמבר 2019, בשעה 18:00. 

ב. להלן סדר יום של ישיבת המועצה מן המניין מס' 13:  

1. דיון בהצעה לסדר היום של מר צדוק בן משה בנושא: "נטיעת עצים – מיזם עשור ירוק ואיכותי" (ראה המצ"ב).

2. דיון בהצעה לסדר היום של מר צדוק בן משה בנושא: "זמני קבלת קהל לבעלי מוגבלויות" (ראה המצ"ב).

3. דיון בהצעה לסדר היום של מר צדוק בן משה בנושא: "כרטיסים באירועי העיר יוענקו לבעלי צרכי מיוחדים" (ראה המצ"ב).

4. דיון בהצעה לסדר היום של מר צדוק בן משה בנושא: "הגדלת גובה הקנס על אי-איסוף גללי כלבים" (ראה המצ"ב).

5. תמיכות: עמותת "נותנים כוח" (ראה המצ"ב).

6. אישור שינויי תקציב (ראה המצ"ב) תוספת שינויים (ראה המצ"ב – והנוסף).

7. תב"רים:
1. אישור תב"רים ושינויי תב"רים (ראה המצ"ב) תוספת תב"ר חדש סעיף 12 (ראה המצ"ב – חדש) תוספת עדכוני מקורות מימון לאור מענקים שהתקבלו מהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל סעיפים 18 ו-19 (ראה המצ"ב – והנוסף).  
2. סגירת תב"רים:
1. רשימה ראשונה (ראה המצ"ב), החרגת תב"ר מספר 74654 וולפסון הס בסך 127,438 ₪ הרשימה הראשונה לסגירת תב"רים.
2. רשימה שניה (ראה המצ"ב – אחרון).

8. אישור תיקון חוק עזר לפתח תקווה (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים), התשע"ט – 2019 (ראה המצ"ב) ראה גרסה מעודכנת של תיקון החקיקה בצירוף דברי הסבר (ראה המצ"ב – והנוסף).

9. אישור שינויים בתקן העובדים ובמבנה הארגוני:
1. אישור טבלאות 105, 113, 115, 117, 118, 119, 121 (ראה המצ"ב) בנוסף טבלאות 93, 114, 116, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131 (ראה המצ"ב – והנוסף) בנוסף טבלה 136 (ראה המצ"ב – אחרון).
2. אישור מינוי ושכר של הגב' שושי קרלין למנהלת לשכת סגנית ראש העיר ענת זנזורי (ראה המצ"ב – והנוסף). 
3. הסמכת פקח אכיפה: מר ניר כליף, ת"ז 34228338 (ראה המצ"ב).
4. בקשה להארכת שירות גב' דינה פוקס, ת"ז 05690557 (ראה המצ"ב).
5. בקשה להארכת שירות גב' יהודה שושנה, ת"ז 10277168 (ראה המצ"ב – והנוסף).
6. בקשה להארכת שירות גב' הולינגר אסתר, ת"ז 30473110 (ראה המצ"ב – והנוסף).

10. אישור עבודה נוספת: 
1. מר חיים מורים, ת"ז 052012366 (ראה המצ"ב).
2. הגב' ליאת עמוס, ת"ז 033531427 (ראה המצ"ב).
3. מר דב בן שמואל, ת"ז 027270222 (ראה המצ"ב – והנוסף).
4. הגב' נאווה ליטל משה, ת"ז 058347758 (ראה המצ"ב – והנוסף).

11. אישור מינויים:
1. מר יצחק עופרי, חבר בוועדה לאיכות הסביבה מכוח סעיף 149י לפקודת העיריות.
2. מר משה וילדרברג, חבר בוועדה לאיכות הסביבה מכוח סעיף 149י לפקודת העיריות.
3. מינוי עו"ד איתי שונשיין למשנה נוסף לראש העיר ללא שכר, ומחזיק התיקים הבאים:
1. מנהלת מרכז העיר.
2. מנהלת עסקים והייטק.

12. אישור בקשות מחיקה לפי סעיף 338 לפקודת העיריות:
1. סה"כ 5 חייבים ע"ס 42,899 ₪ (ראה המצ"ב).

13. הקצאות - ירד מסדר היום
1. בקשה לשינוי תקופת הקצאת מבנים לעמותת "אור לתקווה - שילוב עולים בקהילה הישראלית" למטרת גני ילדים לתקופה של שנה אחת ברח' חיון 7 גוש 6376 ח"ח 473 וברח' קרול 3 גוש 6362 ח"ח 92 (ראה המצ"ב – ירד מסדר היום).
2. בקשה לשינוי תקופת הקצאת מבנה לעמותת "דעת שלום" למטרת בי"כ קהילתי בו מתקיימת תפילות, שיעורים, הרצאות, מכינה לבר מצווה, סיוע לנוער בסיכון, פעילות חווייתית לילדים ולמבוגרים, עזרה למשפחות במצוקה ופעילות תורנית לתקופה של שנה אחת ברח' מבצע יפתח 9 גו"ח 6360/170 (ראה המצ"ב – ירד מסדר היום).

14. אישור המלצת ועדת יקיר העיר מס' 1 מיום 14.08.19 (ראה המצ"ב – אחרון).


זימון לישיבת מועצה