הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

זימון לישיבת מועצה


ישיבה מס' 19 שלא מן המניין של מועצת העיר - עדכון סופי ביותר - תיקון טעויות סופר


א. ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 19 תתקיים ביום ראשון הקרוב, ט"ז באייר תש"ף, ה-10/05/2020 בשעה 18:00 באצטדיון המושבה, דרך אם המושבות 12 פ"ת על 10
     הנושאים שלהלן, שנשלחו לכם אתמול.
ב. להלן הנושאים:
1. אישור שינויי תקציב (ראה המצ"ב). תוספת שינויי תקציב (ראה המצ"ב - עדכון סופי).
2. אישור תכנית פיתוח רב שנתי (ראה המצ"ב). בתוך כך, המועצה מתבקשת לאשר לקיחת הלוואה על סך 100 מיליון ₪ לפיתוח, מכל הבנקים בריבית של עד 4%.  
    המועצה מאשרת שיעבוד הכנסות מארנונה של העיריה לצורך כיסוי הלוואה זו. 
3. שינויי תב"רים (ראה המצ"ב - עדכון סופי).
4. הסמכת פקחים: הסמכת פקח רב תכליתי מר יהודה בן קסוס, ת"ז 33973173 (ראה המצ"ב). בנוסף, הסמכת 32 פקחי אכיפה (ראה המצ"ב - עדכון סופי).
5. בקשה להארכת שירות לגב' איפרגן אסתר ת"ז 68710318 (ראה המצ"ב - עדכון נוסף).
6. אישור דחיית מועד תשלום ארנונה (ראה המצ"ב - עדכון נוסף).
7. הנחות בשנת המס 2020 בשל משבר הקורונה (הופץ ב-27/04/2020).
8. הצגת דו"ח כספי רבעוני לתקופה של 01/01/2020 עד 31/03/2020 (מצורף בנפרד).
9. אישור האצלת סמכות החתימה של גזברית העירייה לרו"ח אברהם שמעוני, סגן מנהל אגף החשבות, ת"ז 036013449, בכל הקשור למסמכי הבנקים השונים, המחאות בנקאיות, תשלומי מסב, העברות בנקאיות וכל פעילות אחרת הקשורה לבנקים איתם עובדת הרשות (עדכון נוסף).
10. אישור האצלת סמכות מגזברית העירייה לגב' נאוה משה, הנושאת מספר ת"ז 58347758       
לחייב בחתימתה את ח-ן העירייה מס' 79454048 בבנק מרכנתיל סניף 651  בפ"ת, וזאת עד סך 2,000 ש"ח. כמו כן, קבלת פרטים לגבי החשבון כולל פנקסי שקים ודפי תנועות בנק וכו'. אישור זה מבטל את ההאצלה שניתנה לחשבת הגב' איריס קימלפלד, שפרשה לגמלאות (עדכון).זימון לישיבת מועצה