הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

פינות חי

​פינות חי, תצוגת בעלי חיים, תערוכת בעלי חיים וחנויות למכירת בעלי חיים


פינות חי מאפשרות לילדים להיחשף למגוון בעלי חיים, ללמוד מהו טיפול נכון בהם, מהו המזון המתאים לכל חיה ומה היא הסביבה המתאימה לכל בעל חיים.
עם זאת, חשוב לזכור, כי עם החשיפה והלימוד לילדים, חשוב לשמור גם על בריאות בעל החיים, שמירה על סביבה נאותה, תנאי גידול נכונים,
 למנוע העברת מחלות בין בעלי החיים ולחץ מיותר העלול לפגוע בבריאותן. 

למען השמירה על רווחת בעלי החיים המוצגים, הן בפינות חי והן בחנויות לממכר בעלי חיים משרד החקלאות פרסם תקנות החזקת בעלי חיים (שלא לצרכים חקלאיים) ובנוסף פורסם בשנת 2016 נוהל עדכני לפינות חי.
פינות חי אשר נמצאות בבתי הספר ומוסדות חינוך, כפופות בנוסף לאמור לעיל, גם להנחיות משרד החינוך, אשר מפורסמות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך
ועדכון נוסף שפורסם  לחוזר, בתאריך 03.04.2017.

חשוב להדגיש כי רופא וטרינר חייב לבדוק את בע"ח לפחות פעם בחודש ודווח על כך יש למסור לרופא הווטרינר העירוני  על גבי טופס 2
כמו כן, יש להודיע לשירות הווטרינרי על כל שינוי בבעלי החיים הקיימים  vet@ptikva.org.il​


פינות חי