הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

תצפית בית

תיקון לפקודת הכלבת

בחודש נובמבר 2020 חל תיקון בפקודת הכלבת שמאפשר תצפית ביתית כאלטרנטיבה להסגר בכלבייה של כלבים וחתולים שנשכו/שרטו אדם
באישור הוטרינר העירוני.
יש להגיש את הבקשה בטופס המקוון הרלוונטי למטה.

התנאים לאישור בקשה לתצפית ביתית לכלב

 • הבעלים או המחזיק בכלב, התייצב בשירות הווטרינרי העירוני עם בעל החיים בתוך 24 שעות מקבלת ההודעה מהשרות הוטרינרי.
 • הכלב הוחזק ברישיון בתוקף במועד הנשיכה.
 • הכלב לא שוטט (נמצא מחוץ לביתו ללא השגחת אדם או עם השגחת אדם אך ללא רצועה) יותר מפעמיים במהלך השנתיים האחרונות.
 • במידה והכלב היה באזור שהוכרז נגוע בכלבת בשלושת החודשים טרם הנשיכה ו/או בא במגע עם בעל חיים החשוד כנגוע בכלבת 45 הימים טרם הנשיכה לא ניתן יהיה לאשר תצפית ביתית.
 • בעליו ו/או המחזיק בבעל החיים בתצפית ביתית יחתום על תצהיר הכולל את ההתחייבויות שמפורטות במסמך.
 • יש להגיע עם הכלב לבדיקה ראשונית ולאחר מכן לשתי בדיקות נוספות (אחת במהלך התצפית ועוד אחת בסיומה) לשלילת סימנים המחשידים למחלת הכלבת. 
 • יש לשלם אגרה בסך 365 ₪.

התנאים להחזקת כלב בתצפית ביתית

 • בזמן התצפית הביתית ניתן להוציא כלב לטיולים עד 500 מטר מהבית, אלא אם לבדיקה אצל הוטרינר העירוני.
 • במרחב הציבורי הכלב חייב להיות עם רצועה באורך של עד 2 מטר.
 • במרחב הציבורי הכלב חייב להיות עם זמם (מחסום פה)
 • המוציא את הכלב חייב להיות מעל גיל 18 ובעל יכולת לשלוט בו.
 • בתקופת התצפית  אסור להכניס את הכלב לגינת כלבים,  גנים ציבוריים או מוסדות חינוך.

הזדמנות להזכיר לתושבי העיר בעלי הכלבים, להקדים ולהסדיר את החזקת כלבם ברישיון. כל הכלבים במדינת ישראל מחויבים בחיסון כלבת והוצאת רישיון מגיל 3 חודשים ויש לחזור על החיסון מידיי שנה. אי החזקת הכלב ברישיון  הינה מנוגדת לחוק תמנע את האפשרות לביצוע תצפית ביתית.

לטופס בקשה -החזקת כלב בתצפית בית לפי סעיף 4 ב' לפקודת הכלבת >>

אי עמידה בתנאי ההיתר תגרום להסגרת בעל החיים לכלביה ו/או קנס מנהלי על סך של 2000 ש"ח.

התנאים לאישור בקשה לתצפית ביתית לחתול

 • הבעלים או המחזיק בחתול, התייצב בשירות הווטרינרי העירוני עם בעל החיים בתוך 24 שעות מקבלת ההודעה מהשרות הוטרינרי.
 • ניתן להוכיח שהחתול חוסן ב15 החודשים האחרונים.
 • במידה והחתול היה באזור שהוכרז נגוע בכלבת בשלושת החודשים טרם הנשיכה ו/או בא במגע עם בעל חיים החשוד כנגוע בכלבת 45 הימים טרם הנשיכה לא ניתן יהיה לאשר תצפית ביתית.
 • בעליו ו/או המחזיק בבעל החיים בתצפית ביתית יחתום על תצהיר הכולל את ההתחייבויות שמפורטות במסמך.
 • יש להגיע עם החתול לבדיקה ראשונית ולאחר מכן לשתי בדיקות נוספות (אחת במהלך התצפית ועוד אחת בסיומה) לשלילת סימנים המחשידים למחלת הכלבת. 
 • יש לשלם אגרה בסך 365 ₪.

התנאים להחזקת חתול בתצפית ביתית

 • בזמן התצפית הביתית ניתן להוציא את החתול מהבית רק לצורך בדיקה אצל הוטרינר העירוני ורק באמצעות כלוב נשיאה.

לטופס בקשה - החזקת חתול בתצפית בית >>

אי עמידה בתנאי ההיתר תגרום להסגרת בעל החיים לכלביה ו/או קנס מנהלי על סך של 2000 ש"ח.

תצפית בית