הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש
סגור תפריט

טופס בקשה לתצפית בית – חתול

אני החתומ/ה מטה, מבקש/ת בזה לקבל היתר להחזקת חתול בתצפית בית לפי סעיף 4ב' לפקודת הכלבת.

התנאים לתצפית בית:

  • הבאתו לבדיקה במשך 3 פעמים: בתחילה, באמצע , ובסיום תקופת הבידוד בהתאם לתאריכים שיינתנו ע"י השרות הוטרינרי
  • לדווח לרופא וטרינרי שנתן את ההיתר על כל שינוי במצבו הבריאותי של החתול.
  • לדווח לרופא וטרינר שחתם על ההיתר במקרה בריחה של החתול ממקום התצפית או היציאה שלו מהמקום ללא השגחה.
  • אין להוציא את החתול ממקום ההחזקה אלא לצורך בדיקה כאמור בסעיף א'.
* שדה חובה
טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2

פרטי המבקש/ת

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 053-1234567

פרטי החתוליש למלא בפורמט כבדוגמא הבאה: dd/mm/yyyy

פרטים על מקום תצפית הבית
יש לצרף לבקשה, כתנאי לבחינתה, את המסמכים שלהלן:
סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 2 mb

הצהרה והתחייבות
נא למלא שם ומשפחה

טופס בקשה לתצפית בית – חתול