הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

טופס בקשה -החזקת כלב בתצפית בית לפי סעיף 4 ב' לפקודת הכלבת

אני החתומ/ה מטה, מבקש/ת בזה לקבל היתר להחזקת כלב בתצפית בית לפי סעיף 4ב' לפקודת הכלבת.

התנאים לתצפית בית:

  1. הבאתו לבדיקה במשך 3 פעמים: בתחילה, באמצע , ובסיום תקופת הבידוד בהתאם לתאריכים שיינתנו ע"י השרות הוטרינרי
  2. לדווח לרופא וטרינרי שנתן את ההיתר על כל שינוי במצבו הבריאותי של הכלב.
  3. לדווח לרופא וטרינר שחתם על ההיתר במקרה בריחה של הכלב ממקום התצפית או היציאה שלו מהמקום ללא השגחה.
  4. אין להוציא את הכלב למרחק שעולה על 500 מ' ממקום ההחזקה אלא לצורך בדיקה כאמור בסעיף א'.
  5. הכלב מוחזק בשטח ציבורי ע"י אדם שמלאו לו 18 שנים.
  6. רצועה שאינה עולה על 2 מ'
  7. הפה חסום בזמם.
  8. אין להכניס את הכלב לגינת כלבים, גינה ציבורית או מסודרת חינוך.

* שדה חובה
טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2

פרטי המבקש/ת

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 053-1234567פרטי הכלביש למלא בפורמט כבדוגמא הבאה: dd/mm/yyyy

פרטים על מקום תצפית הבית
יש לצרף לבקשה, כתנאי לבחינתה, את המסמכים שלהלן:

סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 2 mb
סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 2 mb

הצהרה והתחייבות
נא למלא שם ומשפחהטופס בקשה -החזקת כלב בתצפית בית לפי סעיף 4 ב' לפקודת הכלבת