הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

תוכנית "מגן חינוך" - טופס הסכמה/אי הסכמה לביצוע בדיקות

על מנת לצמצם את התחלואה במדינת ישראל בכלל ובמערכת החינוך בפרט אנו משיקים את תכנית 'מגן חינוך' שמטרתה איתור מוקדם של תחלואה במערכת החינוך על ידי ניטור קבוע של תלמידים ומורים.
התלמידים והמורים יבדקו אחת לשבוע ובכך תצומצם ההדבקה התוך-בית ספרית והדבר יאפשר להשאיר את  בית הספר פתוח לאורך זמן.

שיטת הדגימה והבדיקה:

  1. הדגימה תיעשה על ידי מטושים בחלל הפה והאף. חשוב להדגיש: לאחרונה עדכן משרד הבריאות את ההנחיות לדיגום כך שיתחשב בנדגם ולא יגרום לכאב (בפרט בדיגום דרך חלל האף).
  2. הבדיקה תיעשה בשיטה של איגום מטושים רגיל או מהיר– בדיקה של מספר נדגמים רב במבחנה אחת, כאשר באיגום מהיר נדגמים בנוסף עם מטוש שני שמוכנס למבחנה יחידנית.
  • כאשר תוצאת הבדיקה שלילית כל הקפסולה מוגדרת כשלילית.
  • כאשר תוצאת הבדיקה חיובית כל חברי הקפסולה ייכנסו לבידוד ויאותר התלמיד החיובי בעזרת המבחנה היחידנית.
השיטה פותחה בישראל בהובלת משהב"ט/מפא"ת, הוכחה בפיילוט נרחב ואושרה ע"י משרד הבריאות לשימוש שוטף.

תודה על הבעת האמון ושיתוף הפעולה,
האגף לחינוך על יסודי
פתח תקווה

* שדה חובה
במקרה של הורים גרושיםהריני נותן את אישורי והסכמתי לכך ש:

  • בני / בתי ייבדקו בדיקות קורונה במסגרת תכנית "מגן חינוך" כאמור בהסבר המפורט לעיל.
  • במקרה של איתור חיובי, המידע לגבי תוצאות הבדיקה יועברו למשרד הבריאות ולמי שמוסמך מטעמו ברשות המקומית, למשרד החינוך ולמנהל/ת בית הספר.
  • לבני/ביתי אין מניעה רפואית כלשהי שמונעת מהם להיבדק.
הערה: הורה שמעוניין להיות נוכח בעת הבדיקה של הבן / בת יכול לעשות זאת בתיאום מראש עם בית הספר.


תוכנית "מגן חינוך" - טופס הסכמה/אי הסכמה לביצוע בדיקות