הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

בקשה לביטול רישום לשנת הלימודים

​אני החתום/ה מטה, עורך כתב הצהרה והתחייבות זה בתמיכה לבקשתי לביטול רישום של בני/בתי ומצהיר/ה בזאת כדלקמן:

* שדות חובהיש להזין בפורמט dd/mm/yyyy


סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 2 mbיש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

חובה לצרף ת.ז. + ספח עדכני של הורה 1 - יש לצלם בקובץ יחיד. ניתן לצרף קובץ מסוג: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 2 mb כל קובץ
חובה לצרף ת.ז. + ספח עדכני של הורה 2 - יש לצלם בקובץ יחיד. ניתן לצרף קובץ מסוג: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 2 mb כל קובץבקשה לביטול רישום לשנת הלימודים